W jakich branżach niezbędne są kontenery na odpady?

Budownictwo Zakupy

Szukasz kontenerów KP? Wejdź na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Nie wszystkie odpady powinny trafić do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odpadów industrialnych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z gromadzeniem i przewozem śmieci. By ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na gruz albo substancje ciekłe

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do magazynowania i przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których firm?

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Nasze dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]