Automatyczna windykacja należności – sposób na nieterminowych klientów

Rachunkowość, finanse

Skieruj się w to miejsce, jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat automatycznej windykacji należności.

Może być mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Choć termin ten prawie każdemu źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego rozpoczyna się względem dłużnika różne czynności dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. O ile ta metoda dochodzenia należności nie zadziała, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i każdego miesiąca generuje podobną ilość faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie wniesiona w wyznaczonym terminie zdecydowanie wzrasta. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem wpłat pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje także modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość spłat u swoich kontrahentów

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może dodać własne scenariusze działań podejmowanych wobec opieszałych kontrahentów, wyznaczając m.in. odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, dalszymi krokami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wymienione powyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po paru miesiącach skutkuje również znaczną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]