Czy warto korzystać z systemu mass collect w firmie?

Rachunkowość, finanse

Na flobo.io odnajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o mass collect.

Mass collect to usługa, która polega na identyfikacji płatności masowych od kontrahentów. Przedstawiamy pokrótce, jak funkcjonuje mass collect i jak ułatwia organizację małym oraz dużym firmom.

Mass collect – korzyści z nadania kontrahentom indywidualnych numerów rachunków

Funkcja usługi mass collect jest praktycznie rzecz biorąc niesłychanie prosta. Polega na przypisaniu wszystkim klientom indywidualnego numeru rachunku, który staje się tym samym ich identyfikatorem. Takie rozwiązanie zdaje egzamin wszędzie tam, gdzie w regularnych cyklach obsługiwana jest spora ilość klientów, a więc przykładowo w firmach telekomunikacyjnych, na uczelniach wyższych, jak również wszystkich branżach, gdzie używany jest system abonencki (między innymi w klubach fitness). Należności przesyłane w usłudze mass collect kierowane są na wskazany firmowy rachunek bankowy, jednakże wcześniejsze przydzielenie klientom indywidualnych numerów rachunków pozwala na ich sprawniejszą identyfikację, bez względu na to, jaki sposób wybrali oni do realizacji przelewu (tradycyjny przelew, przelew pocztowy albo przelew z karty). Korzystanie z mass collect wiąże się także z szybszym księgowaniem należności aniżeli w przypadku księgowania ręcznego, a przy tym wyeliminowaniem ewentualnych pomyłek, jakie mogą mieć miejsce w czasie tej czynności.

Mass collect również dla firm obsługujących poniżej 100 faktur

Choć mass collect nie jest aktualnie proponowane we wszystkich bankach (posiadają ją między innymi ING Bank Śląski i Bank Pekao) wypada zastanowić się nad jego wdrożeniem w przedsiębiorstwie, również takim, które miesięcznie obsługuje około 100 faktur. Stosowanie mass collect przynosi wszak kilka korzyści, jak np. oszczędność czasu pracowników działu księgowości, możliwość powiązania z platformą finansowo–księgową (a co za tym idzie bieżące kontrolowanie spływu należności) czy integracja z narzędziami Finance Automation. Taką rodzimą aplikacją przeznaczoną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Daje ona nie tylko możliwość połączenia z usługą mass collect banku, ale posiada także funkcję przesyłania notyfikacji o nadchodzących płatnościach oraz windykacji, co po kilku miesiącach owocuje wzrostem terminowości u kontrahentów, którym wystawia się faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]