generator not księgowych 40 euro

Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Rachunkowość, finanse

Osoby prowadzące firmę prędzej czy później zazwyczaj napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie, a może stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 roku może z kolei wystawić notę na 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada podkreślić, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, w dodatku bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych często przez szmat czasu dobrych relacji biznesowych. W końcu opóźnienie w przelaniu należności za fakturę może być kwestią chwilowych problemów z wypłacalnością bądź niespodziewanego przeoczenia dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro ustawa mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która posiada również innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]