Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Rachunkowość, finanse

Jeżeli potrzebujesz szczegółowych wiadomości dotyczących metody kasowej, kliknij tutaj.

Przedsiębiorcy na ogół rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – dla kogo?

Brak pojawienia się na koncie opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone kilkukrotnie dopominać się od kontrahenta przelewu należności za sprzedane produkty bądź wykonane usługi. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków na czas i w rezultacie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej opłaty. Z uwagi na wskazany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość krajowych przedsiębiorców, jednak muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe oznaczanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do permanentnego kontrolowania wpływu opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Z reguły powodem tego jest problem z codziennym monitorowaniem wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do stałego ich pilnowania, aby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wysyłają co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Ale już przy kilkudziesięciu fakturach monitoring należności pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem oraz redukcję niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]