Badania operatorów – na czym polegają?

Usługi

Jeśli potrzebujesz zamówić badania operatorów Bielsko Biała, zajrzyj na http://www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z trwającą długi czas i bardzo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce zgłębić nasze rodzinne relacje. Okazuje się jednak, że takie badania znajdują także zastosowanie między innymi w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: czy trzeba się ich bać?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie różnią się bardzo od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc dokładny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy aparaturowe i testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie należy się bać. Do ich wypełnienia powinno się podejść otwarcie. Znaczenie ma szczerość i dokładność udzielanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w wypadku osób chcących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Poznając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie potrafiła w odpowiednio szybki sposób odpowiadać na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają również zdolność do koncentracji uwagi, widzenia przestrzennego oraz oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu. Wszystko to ma w przypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może przeprowadzić wyłącznie psycholog, któremu udało się zdobyć uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można utracić prawo do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]