Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Usługi

Więcej informacji o pracy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków - skieruj się tu.

Kilka ostatnich lat to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa też duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia nauki bądź zatrudnienia w naszym kraju.

W jakich sytuacjach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Kazachstanu, Białorusi czy Ukrainy. Należą do nich między innymi akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, by wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]