Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Usługi

Poszerz swoje wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na biznes z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń sporządzają setki uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, że w internecie łatwo wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, długo jeszcze nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz niezbędne, np. jeżeli musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak z grubsza oszacować cenę tłumaczenia. Od czego wobec tego zależna jest cena przekładu?

Termin realizacji, język, poziom trudności przekładu – to wpływa na ostateczną cenę usługi

Na to ile finalnie będzie kosztował cię przekład tekstu wpływ mają wyszczególnione niżej czynniki:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest najczęściej o wiele tańsze niż translacja w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który pragniemy przełożyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) albo romańskich (portugalski, francuski) będzie co do zasady tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (m.in. bułgarskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
3. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “na już” musimy szykować się na większy wydatek.
4. Poziom trudności tłumaczenia lub problematyka tekstu. Translacja umów handlowych, opracowań medycznych czy prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, ale także stosowną wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niewybaczalnych pomyłek.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Wypada zaznaczyć, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak np. akt ślubu bądź świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym przypisuje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny, jak również oznacza czy tłumaczenie wykonano z odpisu, oryginału lub kopii. Tłumacze przysięgli na ogół mają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, natomiast w przypadku potrzeby zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie poświadczonym – 1125 znaków.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]